Home » VI Assemblea d'Història de la Ribera (Alzira, 1993) » Crónica del fracaso de una repoblación: Alédua

Crónica del fracaso de una repoblación: Alédua

Esteve Gozálbez, Elia. Crónica del fracaso de una repoblación: Alédua. Actes de la VI Assemblea d’Història de La Ribera: Alzira, 24-25 d’abril de 1993. Alzira: Ajuntament d’Alzira, 1993, vol. 2, pp. 41-60.