Home » VI Assemblea d'Història de la Ribera (Alzira, 1993) » Base patrimonial i comportament inversor del clergat secular alzireny: les parròquies de Santa Caterina i Sant Joan durant els segles XVII i XVIII.

Base patrimonial i comportament inversor del clergat secular alzireny: les parròquies de Santa Caterina i Sant Joan durant els segles XVII i XVIII.

Peris Albentosa, Tomàs. Base patrimonial i comportament inversor del clergat secular alzireny: les parròquies de Santa Caterina i Sant Joan durant els segles XVII i XVIII. Actes de la VI Assemblea d’Història de La Ribera: Alzira, 24-25 d’abril de 1993. Alzira: Ajuntament d’Alzira, 1993, vol. 2, pp. 61-90.