Home » I Assemblea d’Història de la Ribera (Sueca, 1980)

Category Archives: I Assemblea d’Història de la Ribera (Sueca, 1980)

Notes entorn de la tipologia dels documents dels arxius comarcals

Trenchs Odena, Josep. Notes entorn de la tipologia dels documents dels arxius comarcals. Economia agrària i història local. I Assemblea d’Història de la Ribera. València: Alfons el Magnànim, 1981, pp. 9-42

La Ribera desde las Germanías a la expulsión de los moriscos

Gracía Martínez, Sebastián. La Ribera desde las Germanías a la expulsión de los moriscos. Economia agrària i història local. I Assemblea d’Història de la Ribera. València: Alfons el Magnànim, 1981, pp. 43-98

Propiedad y señorío en la Ribera del Júcar

Peset, Mariano. Propiedad y señorío en la Ribera del Júcar. Economia agrària i història local. I Assemblea d’Història de la Ribera. València: Alfons el Magnànim, 1981, pp. 99-159.

Les estructures de propietat de la terra i de les unitats d’explotació al País Valencià. Mètode i fonts per al seu estudi

Romero González, Joan. Les estructures de propietat de la terra i de les unitats d’explotació al País Valencià. Mètode i fonts per al seu estudi.  Economia agrària i història local. I Assemblea d’Història de la Ribera. València: Alfons el Magnànim, 1981, pp. 161-183

Introducció a les fonts documentals de la Ribera Alta

Torres Faus, Francesc; Pérez Piquer, Enriqueta; Fernández Fos, Josep. Mª; Calatayud Giner, Salvador. Introducció a les fonts documentals de la Ribera Alta. Economia agrària i història local. I Assemblea d’Història de la Ribera. València: Alfons el Magnànim, 1981, pp. 185-208.

Les alqueries de la Ribera: assaig d’identificació i localització

Cortés, Josepa; Furió, Antoni; Guichard, Pierre; Pons, Vicent. Les alqueries de la Ribera: assig d’identificació i localització. Economia agrària i història local. I Assemblea d’Història de la Ribera. València: Alfons el Magnànim, 1981, pp. 209-262

La incorporació d’Almussafes al senyoriu del Monestir de la Valldigna (1351)

Garcia, Ferran. La incorporació d’Almussafes al senyoriu del Monestir de la Valldigna (1351). Economia agrària i història local. I Assemblea d’Història de la Ribera. València: Alfons el Magnànim, 1981, pp. 263-289

La gestió dels llocs de reialenc: les rendes de la batlia de Corbera (1432-1465)

Guinot i Rodriguez, Enric. La gestió dels llocs de reialenc: les rendes de la batlia de Corbera (1432-1465). Economia agrària i història local. I Assemblea d’Historia de la Ribera. València: Alfons el Magnànim, 1981, pp. 291-306

Introducción al estudio de las pestes en la comarca de la Ribera

Gallent Marco, Mercedes; Muñoz Pomer, Mª Rosa. Introducción al estudio de las pestes en la comarca de la Ribera. Economia agrària i història local. I Assemblea d’Història de la Ribera. València: Alfons el Magnànim, 1981, pp. 307-317

La Germania de Cullera

Giner, Francesc. La Germania de Cullera. Economia agrària i història local. I Assemblea d’Història de la Ribera. València: Alfons el Magnànim, 1981, pp. 319-346