Home » VI Assemblea d’Història de la Ribera (Alzira, 1993)

Category Archives: VI Assemblea d’Història de la Ribera (Alzira, 1993)

Els sistemes de reg a les Riberes del Xúquer durant l’època contemporània (1800-1930): continuïtat i canvi

Calatayud, Salvador. Els sistemes de reg a les Riberes del Xúquer durant l’època contemporània (1800-1930): continuïtat i canvi. L’espai de l’aigua. VI Assemblea d’Història de La Ribera: Alzira, 24-25 d’abril de 1993. Alzira: Ajuntament d’Alzira; València: Universitat de València, 2000, pp. 275-306.

Un sistema de drenatge a la marjal d’Algemesí: l’Alcaduf

Castell i Llàcer, Vicent. Un sistema de drenatge a la marjal d’Algemesí: l’Alcaduf. L’espai de l’aigua. VI Assemblea d’Història de La Ribera: Alzira, 24-25 d’abril de 1993. Alzira: Ajuntament d’Alzira; València: Universitat de València, 2000, pp. 257-273.

L’evolució del regadiu de pous a Carcaixent des del segle XVIII

Torres Faus, Francesc. L’evolució del regadiu de pous a Carcaixent des del segle XVIII. L’espai de l’aigua. VI Assemblea d’Història de La Ribera: Alzira, 24-25 d’abril de 1993. Alzira: Ajuntament d’Alzira; València: Universitat de València, 2000, pp. 245-256.

Trabajos de hidrometría y cartografía en la Ribera del Xúquer y su acequia real (siglos XVI-XVIII)

Faus Prieto, Alfredo. Trabajos de hidrometría y cartografía en la Ribera del Xúquer y su acequia real (siglos XVI-XVIII). L’espai de l’aigua. VI Assemblea d’Història de La Ribera: Alzira, 24-25 d’abril de 1993. Alzira: Ajuntament d’Alzira; València: Universitat de València, 2000, pp. 221-244.

Conflictos por el agua en la Ribera del Xúquer (siglos XVI y XVII)

Pérez Medina, Tomàs V. Conflictos por el agua en la Ribera del Xúquer (siglos XVI y XVII). L’espai de l’aigua. VI Assemblea d’Història de La Ribera: Alzira, 24-25 d’abril de 1993. Alzira: Ajuntament d’Alzira; València: Universitat de València, 2000, pp. 205-219.

La construcció de la Sèquia Reial de Carcaixent en el segle XVII

Torres Faus, Francesc. La construcció de la Sèquia Reial de Carcaixent en el segle XVII. L’espai de l’aigua. VI Assemblea d’Història de La Ribera: Alzira, 24-25 d’abril de 1993. Alzira: Ajuntament d’Alzira; València: Universitat de València, 2000, pp. 190-204.

La sèquia d’Escalona: gènesi i organització (1593-1783)

Peris Albentosa, Tomà. La sèquia d’Escalona: gènesi i organització (1593-1783). L’espai de l’aigua. VI Assemblea d’Història de La Ribera: Alzira, 24-25 d’abril de 1993. Alzira: Ajuntament d’Alzira; València: Universitat de València, 2000, pp. 163-187.

Sèquies i escorredors a la Ribera Baixa del Xúquer: la Vila i Honor de Corbera (segles XV-XVIII)

Vercher, Salvador. Sèquies i escorredors a la Ribera Baixa del Xúquer: la Vila i Honor de Corbera (segles XV-XVIII).L’espai de l’aigua. VI Assemblea d’Història de La Ribera: Alzira, 24-25 d’abril de 1993. Alzira: Ajuntament d’Alzira; València: Universitat de València, 2000, pp. 141-161.

El regadiu de la Ribera del Xúquer

Peris, Tomàs; Romero, Joan. El regadiu de la Ribera del Xúquer. L’espai de l’aigua. VI Assemblea d’Història de La Ribera: Alzira, 24-25 d’abril de 1993. Alzira: Ajuntament d’Alzira; València: Universitat de València, 2000, pp. 107-139.

Poblament i molins al districte islàmic de la Madïna Al-Jazïra Süqr (Alzira, la Ribera)

Peris, Tomàs; Romero, Joan. Poblament i molins al districte islàmic de la Madïna Al-Jazïra Süqr (Alzira, la Ribera). L’espai de l’aigua. VI Assemblea d’Història de La Ribera: Alzira, 24-25 d’abril de 1993. Alzira: Ajuntament d’Alzira; València: Universitat de València, 2000, pp. 89-105.