Home » VI Assemblea d'Història de la Ribera (Alzira, 1993) » Trabajos de hidrometría y cartografía en la Ribera del Xúquer y su acequia real (siglos XVI-XVIII)

Trabajos de hidrometría y cartografía en la Ribera del Xúquer y su acequia real (siglos XVI-XVIII)

Faus Prieto, Alfredo. Trabajos de hidrometría y cartografía en la Ribera del Xúquer y su acequia real (siglos XVI-XVIII). L’espai de l’aigua. VI Assemblea d’Història de La Ribera: Alzira, 24-25 d’abril de 1993. Alzira: Ajuntament d’Alzira; València: Universitat de València, 2000, pp. 221-244.