La Germania de Cullera

Giner, Francesc. La Germania de Cullera. Economia agrària i història local. I Assemblea d’Història de la Ribera. València: Alfons el Magnànim, 1981, pp. 319-346