Home » X Assemblea d’Història de la Ribera (Antella, 2004) » Un exemple d’educació no formal de dones: les «Juventudes de la Sección Femenina» de La Ribera

Un exemple d’educació no formal de dones: les «Juventudes de la Sección Femenina» de La Ribera

Agulló Díaz, Mª del Carmen. Un exemple d’educació no formal de dones: les «Juventudes de la Sección Femenina» de La Ribera. Actes de la X Assemblea d’Història de La Ribera. Volum miscel·lani: Antella, novembre 2004. Antella: Ajuntament d’Antella, 2006, pp. 217-234.