Home » XI Assemblea d'Història de la Ribera (Corbera, 2006) » La intervenció dels experts en medicina en els tribunals de justícia moderns. Els casos d’Alzira i d’Albalat en els segles XVI i XVII

La intervenció dels experts en medicina en els tribunals de justícia moderns. Els casos d’Alzira i d’Albalat en els segles XVI i XVII

Ferragut Domingo, Carmel; López Terrada, María Luz. La intervenció dels experts en medicina en els tribunals de justícia moderns. Els casos d’Alzira i d’Albalat en els segles XVI i XVII. Actes de l’XI Assemblea d’Història de La Ribera: Corbera, 10, 11 i 12 de novembre de 2006. Corbera: Ajuntament de Corbera, 2006, pp. 241-254