Home » XI Assemblea d'Història de la Ribera (Corbera, 2006) » La imagen gótica de la Virgen del castillo de Corbera

La imagen gótica de la Virgen del castillo de Corbera

Cisneros Álvarez, Pablo. La imagen gótica de la Virgen del castillo de Corbera. Actes de l’XI Assemblea d’Història de La Ribera: Corbera, 10, 11 i 12 de novembre de 2006. Corbera: Ajuntament de Corbera, 2006, pp. 595-602