Home » X Assemblea d’Història de la Ribera (Antella, 2004) » Els morisquets de Carcaixent i de la Comuna de l’Énova

Els morisquets de Carcaixent i de la Comuna de l’Énova

Sanchis i Martínez, Vicent. Els morisquets de Carcaixent i de la Comuna de l’Énova. Actes de la X Assemblea d’Història de La Ribera. Volum miscel·lani: Antella, novembre 2004. Antella: Ajuntament d’Antella, 2006, pp. 185-200.