Home » VI Assemblea d'Història de la Ribera (Alzira, 1993) » Aproximación a una lectura iconográfica de Sant Bernat, natural de Carlet, monje del Císter y martir de Alzira, y de sus hermanas Gracia y María

Aproximación a una lectura iconográfica de Sant Bernat, natural de Carlet, monje del Císter y martir de Alzira, y de sus hermanas Gracia y María

Montagud Piera, Bernardo. Aproximación a una lectura iconográfica de Sant Bernat, natural de Carlet, monje del Císter y martir de Alzira, y de sus hermanas Gracia y María. Actes de la VI Assemblea d’Història de La Ribera: Alzira, 24-25 d’abril de 1993. Alzira: Ajuntament d’Alzira, 1993, vol. 3, pp. 203-236.